(BVF)

Biologischeveiligheids-functionaris

Als BVF (beschreven in Besluit en Regeling Genetisch Gemodificeerde Organismen) bied ik ondersteuning aan bedrijven, instellingen, onderzoekers en medewerkers bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen.


Denk hierbij onder andere aan:

  • Risicobeoordeling GGO werkzaamheden
  • Aanvragen of wijzigen van kennisgeving of vergunning
  • Voorlichting, training en instructie
  • Het uitvoeren van interne of externe audits
  • Actieve inzet bij incidenten of calamiteiten
  • Meedenken bij (ver)bouwplannen voor laboratoria

(HVK & AH)

Arbo advies

Als Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist (in opleiding) kan ik ondersteuning en advies verzorgen rondom veel van uw Arbo-vraagstukken.


Mijn eigen expertise richt zich voornamelijk op het Arbeidshygiënische vlak, oftewel:

  • Biologische agentia, zoals werkzaamheden met pathogene micro-organismen
  • Chemische agentia, bijvoorbeeld chemische risicobeoordelingen en blootstellingsonderzoeken
  • Fysische agentia, zoals geluid, straling en trillingen

Door mijn grote netwerk aan deskundigen op de verschillende Arbo-disciplines vinden we altijd wel de juiste persoon om u verder te helpen, mocht het niet tot een van mijn eigen expertises behoren.

Voorlichting & educatie

“Waarom moeten we de werkzaamheden op deze manier uitvoeren?”

“Waarom moet ik dat masker op tijdens mijn werk?”

“Maar het is vervelend om de veiligheidsbril te dragen.”

Zomaar enkele uitspraken die men tegen kan komen op de werkvloer. Een goede voorlichting en educatie voor werknemers creëert bewustwording en draagvlak, wat bijdraagt aan samen veilig en gezond werken.


Maatwerk

Niet zeker of uw vraagstuk wel past binnen mijn werkzaamheden als BVF’er, HVK’er of AH’er, neem dan toch contact op. Al mijn werk is maatwerk! In samenspraak met u wordt eerst uw behoefte helder gekregen waarna samen het te bewandelen pad bepaald kan worden.


Contact me

Send your request